ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г.  изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата показват, че 56.9%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта по-малко спрямо предходната година. Това намаление нарежда област Велико Търново едва на 21-во място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2015 г. областта е била на 8-мо място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България.