ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 55.1% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.3 процентни пункта спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна – 73.8%.