Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Бургас през 2016 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата в област Бургас за 2016 г. показват, че 60.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 2.9 процентни пункта спрямо предходната година, при ръст от 4.4 процентни пункта за страната.
През 2016 г. 88.8% от лицата в областта с висше образование използват редовно глобалната мрежа, докато едва 14.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от интернет.