Дейност на местата за настаняване в област София(столица) през октомври 2016 година

PDF файл
 

През октомври 2016 г. в област София (столица) са функционирали 124 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7 127, а на леглата – 11 763. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1.6%, а на леглата в тях нараства с 3.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г. е 192.8 хил., или с 21.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 26.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.
През октомври 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.2% от нощувките на чужди граждани и 33.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (1 и 2 звезди) те са съответно 5.3 и 27.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават с 24.7% в сравнение на същия месец на 2015 г. и достигат 109.2 хиляди. От всички пренощували лица 35.4% са българи, като по-голямата част от тях (40.2%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 70 508, като 77.6.% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.