Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Враца през 2016 година

ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2016 г. 63.5% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 70.8% или с 39.7 процентни пункта  повече в сравнение с 2015 година.