Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2016 г. 55.4% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 5.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2006-2016 г. използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от девет пъти.
По относителен дял на тези домакинства областта се нарежда на двадесет и второ място в страната, като след нея остават областите Силистра, Габрово, Сливен, Ловеч, Плевен и София.
През текущата година в област Кюстендил 43.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязан спад от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 44.9 и 42.2%.
Значителни са различията при регулярно използващите интернет по образование, като 76.9% от лицата с висше образование и 42.6% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, докато само 29.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.