Дейност на местата за настаняване през октомври 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. в област Шумен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 730, а на леглата – 1 555. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в областта. Водеща е община Шумен с 26 или 52.0% от общо действащите места за настаняване, в които са разкрити 1 071 легла, реализирани са 6 027 нощувки от 3 966 пренощували лица.