Дейност на местата за настаняване в Софийска област през октомври 2016 година

PDF файл
 

През октомври 2016 г. в Софийска област са функционирали 95 места за настаняване с общо 7 227 броя легла. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 41.8%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 60.0%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%) и местата за настаняване от категория 3 звезди (с 21.1%).
Реализираните приходи от нощувки през октомври 2016 г. са над 1 239 хил. лв., като 77.5% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с октомври 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 41.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 33.2%, а тези на чужденци –със 76.1%.
През октомври 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са със 79.9% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 88.3%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се със 75.9% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 115.0%, реализирали са с 145.5% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 140.6% повече.