Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата от област Ямбол през 2016 година

PDF

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ямбол за 2016 г. показват, че 57.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи услугите на електронното правителство през последните 12 месеца е 7.3% за областта, при 18.4% средно за страната.