Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2016 година

PDF

През октомври 2016 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 21.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта.