Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2016 година

PDF

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.1 хил., от които 40.1 хил. са мъже, а 32.0 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 70.5 хил., като 39.0 хил. от тях са мъже, а 31.5 хил. са жени.