Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. в област Шумен

пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2016 г. намаляват с 929, или с 2.1% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 42 583. Намалението на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” – с 23.8%. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ с 8.1%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 5.6% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.