Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област София (столица) са регистрирани 16 454 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2014 г. се наблюдава намаление с 1,4%. През годината са настъпили 1058 броя тежки произшествията, при които леко ранени са 854 души, тежко ранени са 444, а убити – 63 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 18,6%. Леко ранените лица намаляват с 18,8%, докато тежко ранените и убитите се увеличават, съответно с 1,1 и 10,5%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените пешеходци (37,6%), следвани от водачите на МПС (32,4%) и пътниците с – 30,0%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 038 броя, като 46,2% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани във вторник – 184, в сряда са регистрирани най-много ранени лица – 214, или 16,5% от всички ранени за областта.
През 2015 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците ноември – 102, септември и май – с по 94. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месеците ноември – 144 и януари – 140.