Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2016 година

PDF

През септември 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2016 г. са 12 016, или с 12.0% повече в сравнение със същия месец на 2015 година.