Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2016 година

PDF

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2016 г. намаляват с 11.4% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 126.0 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие, област Бургас е на 12 – то място по показателя средна работна заплата.