Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2016 година в област Монтана.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

 В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF формат.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на  септември  2016 г.   се увеличават с 0.2% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 28.7 хиляди.

Спрямо края на второ тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.9% (до 9.4 хил.), а в частния сектор увеличението е с 2.3% (до 19.2 хиляди).

В края на септември  2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 3.7 % или 1.0 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 4.6%, а в частния сектор се увеличават с 8.3%.

През трето тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 2.4% и е 761 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 790 лв., а за частния – 746 лева.

През трето тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Монтана  нараства с 14.8% в сравнение с трето тримесечие на 2015 година.