Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2016 г. в област Търговище са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 424, а на леглата – 869.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2016 г. е 3 851, или с 29.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 35.5%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 5.5%.