Издателска дейност в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Сливен са издадени 27 книги с тираж 7 хил. и 12 брошури с тираж 4 хиляди броя.
В област Сливен относителният дял на броя на книгите е 0.3% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 1.1%.