Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2016 година

PDF

През август 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
През август 2016 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 5 409 и се е увеличил с 0.2% спрямо август 2015 година.