Дейност на местата за настаняване през август 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През август 2016 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 769, а на леглата – 1 644. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.3%, а броят на леглата в тях – с 2.9%.

През месец август 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен. Водеща е община Шумен с 29 или 51.8% от общо действащите места за настаняване, в които са разкрити 1 108 легла, реализирани са 4 605 нощувки от 3 059 пренощували лица.