Дейност на местата за настаняване в Софийска област през август 2016 година

PDF файл
 

През август 2016 г. в Софийска област са функционирали 103 места за настаняване с общо 7 659 броя легла. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 37.3%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 46.5%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 26.3%) и местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%).
Реализираните приходи от нощувки през август 2016 г. са над 2 375 хил. лв., като 74.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с август 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 20.4%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 23.3%, а тези на чужденци – с 12.8%. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (66 742 броя) и приходи от тях.
През август 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 16.4% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 31.5%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се с 49.2% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 74.5%, реализирали са с 15.6% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 43.1% повече.