ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНИ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНИ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл.

 

1.Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2015 г. в област Враца функционират 13 заведения за болнична помощ с 1 375 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 40 със 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3  с  80 легла.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. на територията на областта функционират 6 многопрофилни болници с 810 легла. В сравнение с 2014 г. легловият им фонд остава непроменен. В края на 2015 г. осигуреността на населението в област Враца с болнични легла  е 79.9  на 10 000 души от населението.