Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2015 година

PDF

По окончателни данни от изследването, проведено през 2015 г., линията на бедност общо за страната за 2015 г. е 325.83 лв. средномесечно на лице от домакинство.
Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта се понижава с 15.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 5.9 процентни пункта.