БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 2 213 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1 131 млн. евро, като на човек се падат 4 947 евро.