Дейност на местата за настаняване в Софийска област през юли 2016 година

PDF файл
 

През юли 2016 г. в Софийска област са функционирали 107 места за настаняване с общо 7 730 броя легла. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 30.5%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 34.7%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 25.0%) и местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%).
Реализираните приходи от нощувки през юли 2016 г. са над 1 696 хил. лв., като 78.3% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юли 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 9.1%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 4.1%, а тези на чужденци – с 31.6%. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (50 000 броя) и приходи от тях.
През юли 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 26.5% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 20.3%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се с 24.2% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 63.9%, реализирали са с 46.7% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 40.4% повече.