Дейност на местата за настаняване в Софийска област през юни 2016 година

PDF файл
 

През юни 2016 г. в Софийска област са функционирали 98 места за настаняване с общо 7 238 броя легла. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 28.9%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 36.4%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%) и местата за настаняване от категория 3 звезди (с 15.8%).
Реализираните приходи от нощувки през юни 2016 г. са над 2 1 182.4 хил. лв., като 86.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юни 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 16.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 41.2%, а тези на чужденци са с 44.6% по-малко. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (36 529 броя) и приходи от тях.