Дейност на местата за настаняване в област Шумен през юни 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2016 г. в област Шумен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 756, а на леглата – 1 596. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.8%, а броят на леглата в тях – с 6.2%.

През юни 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в областта. Водеща е община Шумен с 27 или 50.0% от действащите места за настаняване в областта, в които са разкрити 1 066 легла и са реализирани 5 298 нощувки от 3 631 пренощували лица.