Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2016 г. намаляват с 29 спрямо края на март 2016 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобилии мотоциклети – съответно 41.5 и 13.3%

Наетите лица в обществения сектор са 26.3%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1365 или с 4% по-малко в сравнение с края на юни 2015 година

През второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 2.8%  като достига 736 лева

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за Ловешка област нараства с 11.7%

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. е 731 лв., за май – 736 лв., а за юни – 741 лева