Детски ясли в област Добрич през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Добрич функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 630 места в тях. В страната има 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се намаляват с 6, или с 0.9%.