ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

Стратегически приоритет на всяка социална политика е грижата за здравето и благополучието на населението. В тази посока ефективността на здравеопазването в значителна степен зависи от неговите ресурси – адекватна на потребностите здравна мрежа и оптимален като брой и професионална подготовка медицински персонал.