ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

През 2015 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 073 извършени престъпления. Делата за 524 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 352 – с условно осъждане, за 24 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 169 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 876 извършени престъпления, което е със 17.5% по-малко в сравнение с 2014 година.