ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Целият текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2015 г. са  12 с 1 543 легла, като 9 от тях са болници с 1 197 легла, заведенията за извънболнична помощ са 57 с 35 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 със 109 легла (табл. 1).