Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2015 година

PDF

Към 31.12.2015 г. в област Ямбол функционират 4 болници, – с 420 легла. От тях многопрофилните болници са 3 – с 382 легла.
Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 27.9 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.0 на 10 000 души от населението.