Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2015 година в област Кърджали

PDF_файл

Към 31.12.2015 г. в област Кърджали функционират общо 34 лечебни и здравни заведения с 1061 легла. Лечебните заведения за болнична помощ са 6 с 918 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 23 с 12 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 със 131 легла. (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. От 2011 г. броят на болничните заведения в област Кърджали остава непроменен (6)  и броят  на леглата в тях е относително постоянен.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г.  в област Кърджали многопрофилните болници са 5 с 598 легла, или в 83,3% от болниците е съсредоточен 65,1% от легловия фонд на всички болници в областта.