Дейност на местата за настаняване през май 2016 година в област Търговище

Пълен текст в PDF файл

През май 2016 г. в област Търговище са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 424, а на леглата  – 869.

Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2016 г., е 5 408, или с 12.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 14.9%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 1.0%.