Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Сливен с осъдителна присъда са приключили делата на 985 извършени престъпления, което е с 18.0% по-малко в сравнение с 2014 година.
Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2015 г. в област Сливен са 342, или 34.7% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане.