Изследване на информационното общество в област Шумен през 2016 година

PDF файл

За поредна година, в периода април – юни,  на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра,   провежда анкетно проучване на тема „Изследване на информационното общество през 2016 година”. Проектът включва две наблюдения – „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията” и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.