Население в област Бургас към 31 декември 2015 година

PDF файл

Към 31 декември 2015 г. населението на област Бургас е  413 884 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 75 602, или 18.3% от населението на областта.