ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2015 година

 

През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 838 лв., което е с 0.1% под нивото на 2014 година. Спрямо предходната година през 2015 г. най-голямо е увеличението на цената на овощните насаждения – 39.1%. Цената на нивите е с 0.2% по-ниска от регистрираната за 2014 година. При лозята е установено значително ценово намаление – с 20.7% (табл. 1). Регистрираните средни цени в област Русе на нивите, овощните насаждения и лозята през 2015 г. остават над средните цени на тези категории земя за страната.