Население в област Стара Загора през 2015 година

PDF файл

Към 31.12.2015 г. населението на област Стара Загора е 323 685 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-о място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (413 884) и преди област Благоевград (312 831).
Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2015 г. е 191 245 души, или 59.1% от населението на областта, като мъжете са 100 904, а жените – 90 341.