Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2015 година в област Добрич

PDF файл

През 2015 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 296 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 8.4% повече в сравнение с 2014 г. (273 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (14 – 17 г.) са 63.5%, а малолетни (8 – 13 г.) са 36.5%.
  • Момчетата са 235 (79.4%).
  • Учащи са 135 лица (45.6%).
  • Не учат и не работят 42 лица (14.2%).