Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Шумен през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. в област Шумен годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 772 лв., което е с 8.8% повече спрямо 2014 г. (4 387 лева). Той е със 181 лв. по-нисък от средния за страната (4 953). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.