ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и основни структури на населението

 

Към 31 декември 2015 г. населението на област Русе възлиза на 225 674 души, което представлява 3.2% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 110 278, а жените – 115 396, или на 1 000 мъже се падат 1 046 жени при средно 1 057 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2014 г. общото население на област Русе намалява с 2 011 души, или с 0.9%, като броят на мъжете се редуцира с 824, а този на жените – с 1 187 (табл. 1).