Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2015 година в област Шумен

PDF файл

През 2015 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 85.1 хил., или 73.0% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност  се понижава с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Общият брой на заетите лица достига 69.9 хил., или 46.2% от населението на 15 и повече навършени години.