Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас са 191.2хил., или 69.4% от населението на същата възраст в областта.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години в област Бургас през 2015 г. е 50.5%.