Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Благоевград са функционирали 253 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 17.4 хиляди. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 10.3%, а на леглата в тях с 5.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 209.9 хил., или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 57.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.
През януари 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.9% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди, 30.0% от общия брой нощувки са реализирани от български граждани и 18.8% – от чужденци, а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 25.1% и 9.4%.