ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2015 г. икономически активните лица в област Русе на възраст 15 – 64 навършени години са 97.7 хил., или 65.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 2.4 процентни пункта, като при жените увеличението е с 5.3, а при мъжете е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта. С по-ниска стойност на коефициента на икономическа активност са общо десет области в страната.

Общият брой на заетите лица е 90.1 хил., или 45.4% от населението на 15 и повече навършени години в област Русе.