Дейност на местата за настаняване през януари 2016 г. в област Пазарджик

PDF файл

През януари 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 1 862, а на леглата – 3 789. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.6%, а на леглата в тях – с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г. е 43 754, или с 16.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.