През периода март – май 2016 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”

През март 2016 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7200 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2016 г., част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. С промяната се цели да се получат по-добри оценки на продължителни явления (например постоянен риск от бедност за по-продължителен период).

В периода март – май 2016 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

            В Габровска област изследването ще се проведе в градовете Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, както и в селата Буря, Душево, Сенник, Чарково, Яворец, Враниловци, Новаковци, Гъбене и Горна Росица. Анкетьорите в областта ще бъдат снабдени със служебни карти на отдел „Статистически изследвания – Габрово” при Териториално статистическо бюро – Север на Националния статистически институт.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!