Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2016 година

PDF

През януари 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 884 014 лв., или с 12.7% повече в сравнение с януари 2015 година.